1. فضه برزگر , علیرضا سهیلی , فائزه توتونیان مشهد , حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه , ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
  2. ساناز موسوی , علیرضا سهیلی , زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی , ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
  3. ساناز موسوی , علیرضا سهیلی , تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون , چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  4. ساناز موسوی , علیرضا سهیلی , بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون , چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  5. علیرضا سهیلی , مرضیه بیگلری , روش تفاضل متناهی فشرده برای معادلات انتشار کسری , The 44th annual iranian mathematics conference , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  6. بی بی نوشین داودی , علیرضا سهیلی , حامدرضا طارقیان , پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
  7. علیرضا سهیلی , مرضیه بیگلری , روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری , چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
  8. علیرضا سهیلی , زهره رمضانی , تقریب رده ای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزیی به روش حرکت شبکه , چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
  9. علیرضا سهیلی , بی بی نوشین داودی , حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
  10. علیرضا سهیلی , فاطمه امیری , بررسی دوروش پیشرفته تعدیل شبکه جهت تقریب معادلات میدان حالت , 42nd Annual Iranian Mathematics Conference , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
  11. علیرضا سهیلی , مهدیه آرزومندان , روشهای رانگ-کوتای حافظه پایین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی , هفدهمین سمینار آنالیز و کاربردهای ان , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۰۴